Energianpassning AB

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump fungerar i princip som ett kylskåp eller en frysbox. I kylskåpet eller frysen tar man med hjälp av en kompressor bort värme och avger värme på utsidan. En värmepump använder samma teknik - fast tvärtom.

Värmepumpen omvandlar befintlig lagrad energi från berg, jord, vatten, ventilationsluft (frånluft) eller uteluft till värme och tappvarmvatten i huset med mycket hög verkningsgrad. Man tar energi med låg temperatur och komprimerar denna i kompressorn till lämplig temperatur för uppvärmning och tappvarmvatten. Kompressorn är hjärtat i både kylskåp och värmepump. För varje kW som används för att driva en värmepump kan man få upp till fyra kW tillbaka i form av värmeenergi.

Jordvärme

I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken. En slang på mellan 150 och 400 meter (beroende på husets energibehov) grävs ner på ca en meters djup. I slangen cirkulerar en miljövänlig vätska bestående av bioetanol och vatten. Vätskan värms upp några grader av den omgivande marken. Kompressorn komprimerar sedan energin som finns i vätskan till värme med högre temperatur lämplig för uppvärmning och tappvarmvatten.

Bergvärme

Finns det berg på tomten, eller inte alltför långt under marknivå, är bergvärme ett mycket bra alternativ, då man inte behöver gräva upp tomten för att lägga ner slang. Ett borrhål är normalt 60 – 200 meter djupt beroende på husets energibehov. Ett slangpaket (två slangar med böj nedtill) sänks ner i borrhålet och slangen fylls med samma sorts vätska som vid jordvärme. När vätskan cirkulerar i slangen upptar den värme som kompressorn sedan höjer till lämpligt temperatur precis som vid jordvärme.

Luft/vattenvärmepump

En luft- vattenvärmepump tar tillvara på uteluftens värme. I regel består den av en utomhusdel (själva värmepumpen) som sedan kopplas till det befintliga vattenburna värmesystemet. Fördelen med denna typ av värmepump är att man slipper borra eller gräva. Nackdelen är att mängden gratisenergi minskar när det blir kallt ute (se vidare under frågor och svar). Denna värmepump är vanligast i södra Sverige.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen ur ventilationsluften i huset. Lufttemperaturen sänks i värmepumpen från rumstemperatur till några få plusgrader. Den tillvaratagna värmen komprimeras sedan till varmvatten och värme till radiatorerna.