Energianpassning AB

Energieffektivisering

Tillsammans med Er vill vi förutsättningslöst gå igenom just Er situation och lämna förslag på åtgärder som sänker Er energiförbrukning!

EVR Systems AB och Energianpassning AB har med sina 30 år som vi arbetat med energibesparing, utvecklat bra och effektiva lösningar inom styr och reglerområdet.

Vi dimensionerar fjärrvärmeväxlare, värmestammar och pumpar för att få så optimal energibesparing som möjligt. Med vår långa erfarenhet kan vi bidra med kunskaper som kan sänka energiförbrukningen med upp till 40
procent.

Vi kan i dag, leverera energieffektiva lösningar för bostadsrättsföreningar, företag, organisationer och andra som vill göra något åt sin drift och sina uppvärmningskostnader.

Vi arbetar naturligtvis efter gällande lagar och förordningar.

Vi hjälper Er gärna med:

  • Energideklarationer med energieffektiva åtgärdspaket
  • Byte av fjärrvärmeväxlare
  • Dimensionering och injustering av värmesystem i fastigheter
  • Solfångarsystem för fastigheter och badanläggningar
  • Serviceavtal med övervakning och larm
  • Felsökning i reglerutrustningar för värme- och varmvattensystem
  • Värmepumpsinstallationer med bergvärme, frånluft eller luft-vatten