Energianpassning AB

Tumregler

Solinstrålningen är GRATISVÄRME

Instrålning ca 1000 W/m2 eller 1000 kWh/m2 år
2 m2 solfångare /pers
75 l /m2 solfångare
Rör med heatpipe: värmeöverföring via manifolder,( kopparklump)
Rör med genomströmning: Vaccumrör med genomströmning
Apertur yta: den verksamma ytan.
Ackumulatortanken är hjärtat i systemet
Solfångarna kan även användas som stöd till uppvärmningen
Plan solfångare ex: byggyta: 2,15 x 1,21 = 2,42m2 ger aperturyta 2,37m2 ger ett energiutbyte ca 509 kWh/m2 apperturyta enl SP, Energiutbyte 470kWh/m2 byggyta.
En plan solfångare kan bli ca 215gr C

Vaccumrörsolfångare: ex byggyta: 2,18 x 0,78 =1,7m2 ger aperturyta 1,01m2 vilket ger 718 kWh/m2 apperturyta, enl SP Energiutbyte 426kWh/m2 byggyta.
En vaccumsolfångare kan bli närmare 300grC.

Årsverkningsgraden: ca 40-60%

Partiell förångning: vattnet och glykolen (Tyfocor) separeras och vattnet kokar vid ca 100grC och vattenångan pressar undan glykolen så att den inte överhettas.

En solvärmeanl som ger din villa 4000kWh/år producerar ca 120 000kWh under sin livstid, hur mycket är det värt idag?