Energianpassning AB

Så fungerar solceller

Solel - Så fungerar det

 solel

Bildkälla: svesol

När solstrålningen träffar solcellerna så tillverkar solcellen likström, som måste omvandlas till växelström( växelspänning), för att vi ska kunna utnyttja elen i våra hus. Omvandlingen görs i en växelriktare och via växelriktare leds strömmen ( växelspänningen) till el centralen, och vidare ut i huset eller till elnätet.

En solpanel som är 1,65x1 m,  producerar 30,2V och ger ca 250W, om det är en klass A panel, det betyder att man måste serie och parallellkoppla ett antal paneler för att man ska få 230 eller 400V.

Beroende på vilken effekt och ström man vill få ut, så får man koppla ihop ett antal solceller, och för att få ut en effekt på ca 1 kW krävs 7m2,  vilket ger  ca 900kWh/år och för att få ut 5 kW krävs 35m2.

När man har en solcells anläggning finns det idag möjlighet att sälja överskottet av din elproduktion, alltså den del av din elproduktion som du inte förbrukar för egen del, till ditt elnätsbolag, via sk nettodebitering, vilket betyder att elnätsbolaget minskar sin elräkning till dig med motsvarande den el du levererat till elnätet, ( nettot =  köpt el - inmatad el).

 Observera att förutsättningarna för att få sälja sin el kan ändras beroende på att det skall skapas en gemensam lagstiftning inom detta område. För att få dagsaktuell information om vad som gäller så bör man söka på nätet eller via ditt lokala energibolag.

Dessa principer gäller för dig som privatperson för att du skall få sälja sol el.

  •  Att du producerar el i första hand för eget bruk.
  •  Att du konsumerar mer el än du producerar över ett kalenderår som helhet.
  •  Att din elanläggning har en huvudsäkring på max 63 A
  •  Att din produktionsanläggning har en effekt på max 43,5 kW
  •  Att du är fast ansluten till elnätet.
  •  Att du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter).
  •  Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller gällande regler och krav.
  •  Installation och anmälan skall i normalfallet göras av en behörig elinstallatör.
  • Observera att det är du som ansöker om det statliga bidraget, som man kan få för sin installation.

Idag med Mälarenergi som nätägare så gäller nettodebitering för el återköpet, men man måste ha ett avtal med Mälarenergi, som är kostnadsfritt, där Mälarenergi programmerar om elmätaren.