Energianpassning AB

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader.

Vattnet transporteras i välisolerade rör under marken till en fjärrvärmecentral i den byggnad som ska värmas upp. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.