Energianpassning AB

Energianpassning AB

Energianpassning AB och EVR Service är två företag som specialiserat sig på att hitta bra och energisnåla lösningar för villor och större fastigheter, privata som kommunala. Vi samarbetar för att få fram så optimala energilösningar som möjligt. Vi monterar solfångare- solceller, värmepumpar, fjärrvärmeväxlare, vi dimensionerar värmesystem och stammar för att få komfort i hela fastigheten, och vi gör styrsystem för att energioptimera olika lösningar i fastigheter och industrier.  

Vi hjälper Er gärna med:

  • Energideklarationer med energieffektiva åtgärdspaket
  • Byte av fjärrvärmeväxlare
  • Dimensionering och injustering av värmesystem i fastigheter
  • Systeminstallationer utförs med certifierade installatörer
  • Solfångarsystem för villor, fastigheter och badanläggningar
  • Serviceavtal med övervakning och larm
  • Felsökning i reglerutrustningar för värme- och varmvattensystem

  • Värmepumpsinstallationer med bergvärme, frånluft eller luft-vatten